Реєстрація на сайті відкрита! :)

[Удалено] Українська мова. Екзамен. [21.12.12]

Тема удалена

ПовідомленняТема удалена из раздела: 931 | удалил: šαηεk | 21 грудня 2012, 10:18.

Українська мова. Екзамен. [21.12.12]

Повідомлення šαηεk » 15 грудня 2012, 13:35


!
Всі відповіді є в closed. всі документи, теорія, практичні завдання, правильно виконані, оформленні як потрібно і викладені по черзі. А помогли це всьо зробити не хтось з 931 групи! того і доступа вам туда не буде ;)
1. Державотворча роль мови. Функції мови.

2. Різновиди мовних норм та їх характерні риси.
3. Стилі і типи мовлення.
4. Особливості лексики та синтаксичної організації ОДС.
5. Поняття літературної мови. Ознаки літературної мови.
6. Мовна норма. Типи норм.
7. Ознаки та аспекти культурної мови.
8. Специфіка культури мовлення фахівця. Мовленнєвий етикет.
9. Основні види ділового спілкування.
10. Майстерність публічного виступу. Основні закони риторики.
11. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів тощо. Культура телефонного діалогу.
12. Терміни. Ознаки термінів.
13. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.
14. Терміни і професіоналізми, їх відмінність.
15. Фразеологічні звороти, кліше та їх використання у текстах ділового стилю.
16. Пароніми та омоніми у діловому мовленні.
17. Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова.
18. Особливості вживання синонімів, паронімів, омонімів у текстах ділового стилю.
19. Пароніми, омоніми, синоніми у мові фаху.
20. Абревіатури та географічні скорочення. Особливості використання.
21. Що таке документ?
22. Види документів і їх класифікація.
23. Реквізити. Основні реквізити.
24. Формуляр документа. Бланк.
25. Стандартний і нестандартний документи.
26. Текст документа – основний елемент документа. Вимоги до тексту документа.
27. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, окремих частин тексту.
28. Загальнонаукові та вузькоспеціальні терміни.
29. Функції та структурно-граматичні особливості термінів.
30. Правила вживання загальновживаних абревіатур у текстах ділового стилю. Правила написання графічних скорочень.
31. Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. З кількома з них складіть речення. (Сподіватися, скористатися...)
32. Поясніть значення поданих слів. (Блок-схема, поліморфізм...)
33. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. (Прийти по делу; по закону;...)
34. Поясніть значення поданих слів. (Сировина, поліпшувач...)
35. Розкрити дужки, правильно записати прислівники.(Що(ночі), де(куди)...)
36. Розкрийте дужки і запишіть правильно складні іменники. (Полу(мисок), сто(річчя)...)
37. Розкрити дужки, правильно записати прислівники.(В(нічию), ліво(руч)...)
38. Запишіть скорочено іменники: (Література, бібліотека...)
39. Прислівники слід розрізняти від інших частин мови, які зберегли свої функції, як окремі частини мови. Порівняйте і запишіть правильно. (а. Він повернув у(бік). Ударив у(бік).)
40. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення. (Виборний – виборчий, виключно – винятково...)
41. До поданих дієслів доберіть відповідні слова й запишіть їх у формі словосполучень. Із кількома з них складіть речення. (Затвердити, підписати...)
42. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. (Мотив – мотивація, криз – криза...)
43. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення.(Дипломат – дипломант – дипломник, додержувати – додержуватися...)
44. Запишіть подані прізвища українською мовою. (Винницкий, Евсеенко, Житецкий...)
45. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. (Суспільний – громадський, тепер – зараз – нині...)
46. Запишіть російські прізвища українською мовою.(Исаев, Багиров, Гагарин...)
47. Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. (Самійло, Терентій, Сава...)
48. Перекласти стандартні словосполучення російської мови з прийменником по українською. (Специалист по рекламе, проректор по научной работе...)
49. Знайдіть і виправте помилки у вживанні дієслів наказового способу в усних і письмових розпорядженнях, наказах тощо. (Перевірте документи, розшукайте курсанта...)
50. Складіть словосполучення з похідними прийменниками. (З приводу; з нагоди; у зв’язку;...)
51. Запишіть абревіатури словосполученнями у повному вигляді й поясніть вживання великої літери. (ОБСЄ, МАУ, МЗС України...)
52. Із поданими словами – парами утворіть словосполучення. (Закінчити – завершити; добиватися – досягти;...)
53. Поясніть значення термінів: (Масив, мова програмування...)
54. Подані іменники поставте у формі родового відмінка, поясніть основні правила вживання форм Р. в. однини іменників ІІ відміни. (Острів, сад, ринок...)
55. Провідміняйте подані слова і складіть речення, (на вибір) в родовому та орудному відмінках. (Субсидія, юрист, ваучер...)
56. Підкресліть словосполучення і речення, що відповідають нормам української мови у професійному спілкуванні.(Цеї ночі, цієї ночі; мною запроваджено, я запровадив;...)
57. Подані конструкції розподіліть у дві колонки: ненормативна конструкція і правильна конструкція. (Відгук про дисертацію, відгук на дисертацію; тенденція зростання, тенденція до зростання;...)
58. Вкажіть характерну особливість української літературної мови щодо вживання прийменника у (в) поданих конструкціях. Відповідь обґрунтуйте. (Штраф у розмірі 10 гривень; взяти участь у роботі;...)
59. Подані конструкції із словника ділової людини введіть у речення.(Ввести до складу експертної комісії; за дорученням президента фірми;...)
60. Запишіть скорочено слова: (Доктор; міністерство; Луганська область;...). Вкажіть основні правила скорочування слів.
61. Розподілити у дві колонки складні прикметники: в першу - ті, що пишемо разом, в другу - через дефіс.(Сільсько(господарський), машино(будівний)...)
62. Автобіографія. Основні реквізити. Подати зразок автобіографії.
63. Документація щодо особового складу. Резюме.
64. Накази щодо особового складу. Основні реквізити. Особливості укладання.
65. Документація щодо особового складу. Характеристика.
66. Документація щодо особового складу. Заява.
67. Службове листування. Види службових листів.
68. Етикет ділового спілкування. Подати зразок службового листа (лист-запит, лист-відповідь).
69. Оформлення довідково-інформаційних документів. Подати зразок оголошення.
70. Оформлення довідково-інформаційних документів. Подати зразок запрошення.
71. Оформлення довідково-інформаційних документів. Подати зразок доповідної записки.
72. Оформлення довідково-інформаційних документів. Подати зразок пояснювальної записки.
73. Оформлення довідково-інформаційних документів. Звіт.
74. Оформлення довідково-інформаційних документів. Витяг з протоколу.
75. Оформлення довідково-інформаційних документів. Подати зразок протоколу.
76. Управлінська документація. Накази. Розпорядження. Постанови.
77. Особливості складання організаційних документів. Статут.
78. Особливості складання організаційних документів. Положення.
79. Особливості складання організаційних документів. Інструкція.
80. Особливості складання організаційних документів.
81. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити цього наказу.
82. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.
83. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.
84. Скласти текст запрошення для батьків студента на бесіду з куратором.
85. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії.
86. Укласти відомість на отримання премій студентам за виборені призові місця у спортивних змаганнях. Довільно вибрані прізвища, імена, по-батькові записати в алфавітному порядку, поставити їх у потрібному відмінку; вказати назву вашого навчального закладу.
87. Які документи належать до документації щодо особового складу? Напишіть наказ про переведення на іншу роботу.
88. Напишіть оголошення про вечір, присвячений дню народження Тараса Шевченка.
89. Напишіть доручення на одержання вкладу з ощадного банку.
90. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:
а) Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи.
б) Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, рахунка- фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його.
[ADMiN]
Skype: s_a_n_y_a_2010
Аватар користувача
šαηεk
Адміністратор
Адміністратор
 
Повідомлення: 299
З нами з: 26 жовтня 2011, 22:22
Звідки: Ukraine, K-P city
Дякував (ла): 10 раз.
Подякували: 23 раз.
Skype: s_a_n_y_a_2010

Re: Українська мова. Екзамен. [21.12.12]

Повідомлення šαηεk » 15 грудня 2012, 13:36

1. Державотворча роль мови. Функції мови.
Прихований текст. Ви не є учасником груп, яким доступний цей текст.
[ADMiN]
Skype: s_a_n_y_a_2010
Аватар користувача
šαηεk
Адміністратор
Адміністратор
 
Повідомлення: 299
З нами з: 26 жовтня 2011, 22:22
Звідки: Ukraine, K-P city
Дякував (ла): 10 раз.
Подякували: 23 раз.
Skype: s_a_n_y_a_2010

Re: Українська мова. Екзамен. [21.12.12]

Повідомлення šαηεk » 15 грудня 2012, 13:37

2. Різновиди мовних норм та їх характерні риси.
Прихований текст. Ви не є учасником груп, яким доступний цей текст.
[ADMiN]
Skype: s_a_n_y_a_2010
Аватар користувача
šαηεk
Адміністратор
Адміністратор
 
Повідомлення: 299
З нами з: 26 жовтня 2011, 22:22
Звідки: Ukraine, K-P city
Дякував (ла): 10 раз.
Подякували: 23 раз.
Skype: s_a_n_y_a_2010


Повернутись до Видалені теми

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron